Samsyn - binokulärseende

Samsynsproblem = Ögonen samarbetar ej optimalt, det kan ge ögontrötthet, dubbelbild, värk i och omkring ögonen samt huvudvärk. Du kanske löser problemet med att blunda med ett öga för att förstå vad du läser och underlätta fokusering. Alla åldersgrupper kan få dessa problem.

Hur känns dina ögon?

Vi utreder ev. samsynsproblematik när du gör en synundersökning hos oss.
Har ditt barn huvudvärk eller tycker inte om att läsa och vill hellre springa än sitta still?
Vi utför grundliga synundersökningar där vi även testar för ev. samsynsproblem.
Misstänker vi att det föreligger samsynsproblem finns det ytterligare mätningar vi går vidare med. Då kan man få fram om ögat behöver träna för att ögonens muskler ska bli starkare och vilja samarbeta. Hjälper inte övningar eller glasögon remitterar vi till en ortoptist som kan ordinera prismaglas.