Ögonhälsoundersökning

Vid en ögonhälsoundersökning dokumenteras dina ögons hälsotillstånd för att på sikt kunna följa upp utvecklingen och se eventuella ögonsjukdomar tidigt och få vård snabbt vid behov.

Vi står i nära samarbete med ögonläkare i ditt område och remitterar dig då du behöver träffa en ögonläkare.

Vid en ögonhälsoundersökning tar vi ögonbottenfoto och gör synfältsmätning, tryckmätning samt tittar på ögats yttre medier men även en synundersökning för ev. glasögon görs vid en ögonhälsoundersökning.

Undersökningen skickas sedan till en ögonläkare som detaljgranskar bilderna och återkopplar via mail. Detta är ett samarbete med eye-diagnostics.
www.eyediagnostics.se

Anser eye-diagnostics att du behöver träffa en ögonläkare får vi en diagnoskod så ögonläkaren vi remitterar till vet att du redan blivit granskad av en ögonläkare som bedömer vidare utredning, det påskyndar remisstiden.