Myopikontroll

Myopi = Närsynthet och är ärftligt men kan också förvärvas pga andra orsaker som tex mycket närarbete vid skärm. Med myopikontrollerande glas eller linser försöker man hämma närsyntheten så den inte ska öka lika snabbt som med traditionella glas eller linser.
Detta medför bättre ögonhälsa som på sikt ska minska risken för ögonsjukdomar som tex näthinneavlossning.

Det pågår mycket forskning kring myopiutvecklingen just nu eftersom myopi ökar globalt pga vårat förändrade beteende med mer skärmarbete och mindre utomhusvistelse.
Man har också sett att myopin ökar mindre om man vistas utomhus, så det finns en rekommendation på att vi ska vara ute minst två timmar per dag, vilket för många kan vara svårt att få till.

Synfel

Myopi = Närsynt, du ser dåligt på långt håll, men ser oftast bra på nära håll

Hyperopi= Översynt, du ser oftast bra på långt håll men tycker det är jobbigt på nära håll. Huvudvärk är inte ovanligt

Astigmatism = Brytningsfel, en kombination som ofta förekommer med myopi eller hyperopi. Astigmatismen gör att det blir oskarpt på alla avstånd

Presbyopi = Åldersynthet, linsen stelnar och du får svårt att fokusera på nära håll. Är du närsynt är det lättare att läsa utan glasögon men är du översynt kommer du behöva extra läsglasögon. Det är då vi brukar börja med progressiva glasögon för att slippa ta av och på glasögonen för olika avstånd.