Synlösningar

Synsvårigheter på kort och långt håll är vanligt hos både barn och vuxna och vi arbetar aktivt med att lösa problemet utefter varje kunds unika behov.
När du bokar en tid hos oss börjar vi med att ta reda på orsaken till den synsvårighet du eller ditt barn har och vad som är bästa lösningen.

Huvudvärk, dubbelbild eller att bokstäverna hoppar kan vara en indikation på ett samsynsproblem som kan lösas med ögonträning eller prismakorrektion.
Vi bedömer även tårfilmen och ger vid behov förslag på behandling. Anledningen till det är att ögat behöver en jämn yta för en bra avbildning.

Dessa kontroller ger en bra överblick på din synstatus.

Efter att undersökningen är gjord rekommenderar vi rätt lösning för dig, oftast i form av glasögon eller linser.
Skulle vi under undersökningens gång upptäcka att du eller ditt barn är i behov av en ögonläkare eller ortoptist så skickar vi en remiss till berörd instans.