Post Covid-19 Syndrome

Synförändringar av olika slag är vanliga efter långvarig Covid-19.

Det kan röra sig om diffusa symptom som t.ex. dubbelseende, trötthet, yrsel, svidande ögon och extra ljuskänslighet.

Ifall du upplever dessa bekymmer rekommenderar vi att du kontaktar våra optiker, som avsätter den tid som behövs för att identifiera och komma till rätta med just ditt individuella problem.

Vi går kontinuerligt utbildningar i behandling av Post Corona Syndrome, för att hela tiden vara uppdaterade med hur vi på bästa sätt kan hjälpa den som drabbats. Expertis och extra mycket tid i undersökningsrummet är vad du får hos en fri optiker.

Välkommen!